www.itm.nl

 

 

TOEZICHT EN GOVERNANCE

Welke koers kies je?

Hoe transparant ben je?

 

 

ADVIESDIENSTEN

Focus op de kern


 

 

INTERIM MANAGEMENT

Creëer de wereld waar je

zelf naartoe wilt

 INTERIM MANAGEMENT

ITM schakelt u in voor het leiden en begeleiden van veranderingen die u met uw organisatie teweeg wilt brengen. U wilt bijvoorbeeld uw organisatie verduurzamen, nieuwe producten invoeren, een marktpositie verwerven of verbeteren, of een interne cultuurverandering teweegbrengen. Onze focus ligt op het creëren van waarde voor uw organisatie. Onze diensten betreffen onder meer:

 • Change management
 • Interim management
 • Programme & Project management
 • Business case development
 • Opstarten van nieuwe bedrijven of eenheden

Lees meer in onze blog over Interim management en neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 

 ADVIESDIENSTEN

ITM zet haar kennis en ervaring graag in voor consultancy en projectbegeleiding, bij voorkeur in de werkgebieden van duurzaamheid (volhoudbaarheid), energie, ICT en stakeholder participatie. Zowel bij overheden als in de profit en not-for-profit sectoren hebben wij onze sporen verdiend. Onze adviesdiensten kunnen onder meer uit het volgende bestaan:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Beleidsontwikkeling
 • Implementatieplanning
 • Projectbegeleiding
 • Marktanalyse

Onze meest gebruikelijke inzet is op projectbasis met een urenbudget maar flexibeler inzet of juist meer fixed priced vormen zijn ook mogelijk.

 

 

 

TOEZICHT EN GOVERNANCE

Good Governance is hoe langer hoe belangrijker geworden en vele maatschappelijke mislukkingen hadden voorkomen kunnen worden als het extern toezicht en het interne normen en waarden stelsel beter hadden gefunctioneerd. ITM kan worden ingeschakeld voor het onderzoeken en verbeteren van de governance. Wij leveren o.m. de volgende diensten:

 • verantwoordelijkheden, bevoegdheden, statuten
 • organisatie audits
 • Raden van Advies, Toezicht, Commissarissen enz
 • integriteitsvraagstukken
 • bemiddelingen en interventies

Natuurlijk betrachten wij bij al onze werkzaamheden de uiterste zorgvuldigheid. Laat ons weten als u vraagstukken op dit terrein heeft dan nemen wij contact met u op.

Onze focus van dit kwartaal

Elk kwartaal kiezen wij een project of een werkomgeving waarvan wij vinden dat deze extra aandacht en inspanning verdient.

Dit kwartaal is dat: De Business Case van de lokale coöperatie

Er zijn de laatste jaren veel lokale coöperaties ontstaan. Mensen hebben de behoefte om zich met hun nabije omgeving te organiseren, om gezamenlijk problemen aan te pakken. Dit is een natuurlijke vorm om je te verweren tegen de grootschaligheid die overal om ons heen heeft toegeslagen. Met de komst van die grootschaligheid is ook de invloed en zeggenschap van de gewone mens op veel van de belangrijke dingen in zijn of haar leven afgenomen. Je kunt je hiertegen verweren door je met een groep gelijkgezinden uit de nabije omgeving te organiseren en invloed te nemen.

Het eerste dat hiermee in het oog springt is dat er dus een soort gezamenlijk gevoelde problematiek moet zijn. De lokale coöperaties die de afgelopen jaren in Nederland zijn opgericht bewegen zich op o.a. de terreinen van energie en duurzaamheid, maar er zijn ook coöperaties in de zorg ontstaan. Kenmerkend is in elk geval dat er een verzameling van diensten is die men bijna verplicht is om af te nemen (zoals bv energie) maar waarvan de levering in handen is van partijen waarop bijna geen invloed uitgeoefend kan worden (bv de grote energiebedrijven). Met de komst van energie opwekkingstechnieken die gedecentraliseerd kunnen worden wordt het minder noodzakelijk om een groot energiebedrijf in het leven te houden voor het beheer van de kleinschalige opwekkingsvoorzieningen. In de zorg kan zich iets vergelijkbaars voordoen: niemand zal harttransplantaties in handen van lokale zorgcoöperaties willen zien, maar de aan huishoudelijke zorg grenzende thuiszorgverlening kan wel degelijk op lokaal niveau worden georganiseerd en ter hand genomen.

Een business case voor de lokale coöperatie omvat dus in elk geval:

 • een verzameling van producten en/of diensten die lokaal kunnen worden geproduceerd
 • enkele producenten die zich op lokaal niveau met de productie bezig willen houden en zich ook aan lokale invloed blootstellen
 • een groep afnemers die bereid is de productie tegen een redelijk bedrag af te nemen
 • de administratie en logistiek om de geproduceerde goederen en diensten van de producent naar de afnemers te krijgen
 • een financieel raamwerk van kost- en verkoopprijzen dat het geheel aantrekkelijk maakt om lokaal op te pakken
 • een stelsel van goed werkende afspraken waarmee de invloed van afnemers op producenten en vice versa is geregeld

In het geval van energie is het met name de duurzame stroomproductie die kan worden opgepakt met een dergelijke organisatie. Ook de Rijksoverheid heeft dit ingezien, zodat er steeds meer regelingen komen die dit kunnen faciliteren. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de versoepelingen in de wetgeving voor netbeheerder-activiteiten in elektriciteitsnetten bij lokale initiatieven, en de belastingvrijstellingen bij postcoderoos projecten. Er is echter nog veel meer mogelijk, waarover wij de komende periode het een en ander zullen gaan publiceren.